Výkopové a zemné práce, búracie a demolačné práce,
zásypy, pokládky, planírovanie

NOVINKY V PONUKE SLUŽIEB

Firma Nákladná doprava Šebík získala prostredníctvom leasingu nové stroje, ktoré je umožnia kvalitnejšie a rýchlejšie vykonávať finalizáciu parkovísk a priľahlých komunikácií k objektom.

...výkopy

výkopové a zemné práce

...terénne úpravy

terénne úpravy

...komunikácie

búracie a demolačné práce
bager

NAŠE SLUŽBY: