výkopové a zemné práce, búracie a demolacné práce,
zásypy, pokládky, planírovanie

NOVINKY V PONUKE SLUŽIEB

Firma Nákladná doprava Šebík získala prostredníctvom leasingu nové stroje, ktoré je umožnia kvalitnejšie a rýchlejšie vykonávať finalizáciu parkovísk a priľahlých komunikácií k objektom.

...výkopy

vydlica

...terenné úpravy

vydlica

...komunikácie

vydlica
bager

NAŠE SLUŽBY